Tuntitohtori: Lääkkeitä ammattitautien hoitoon, kun vaivanasi on työajanseuranta, työehtosopimukset tai työvuorosuunnittelu.

Kevään 2016 lopun yleiskorotukset

Tuntinetin uusi Helper-sovellus lisää järjestystä ja selkeyttä liikkuvan työn ohjauksessa ja seurannassa

Tuntinetti-alustalla toimiva Helper-sovellus on uusi toiminnanohjausratkaisu liikkuvaa, työvuorotettua työtä tekevien henkilöiden työajan seurantaan ja ohjeistukseen. Sovellus sai hyvän vastaanoton Visma-asiakaspäivässä toukokuussa. Lue lisää osoitteesta www.helper.fi kuinka Tuntinetin liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä Helper mobile soveltuu useille eri toimialoille.

Helper mobile liikkuvan työn toiminnanohjaus

Kuva: Helperiä käytetään erityisesti liikkuvassa hoivatyössä, promootiotyössä sekä kiinteistö- ja puhtaanapitoaloilla.

Kevään 2016 lopun yleiskorotukset

– Rakennustuoteteollisuus (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Rakennusala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Asfalttiala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Maa- ja vesirakennusala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Maalausala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Talotekniikka-alan LVI-toimiala (1.3.2016 (0.10 €/h tai 17.30 €/kk kuitenkin vähintään 0,43%))
– Lattianpäällystysala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Vedeneristysala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Huolto- ja kunnossapitoalan TES. Yleiskorotukset: 1.2.2015 (20 €/kk) ja 1.2.2016 (0,4%)

Yleiskorotukset kevät 2016

Tuntinetti pitää ajan tasalla kaikkia yleissitovia työehtosopimuksia, joita on eri työaikamuodot mukaan lukien tällä hetkellä listalla noin 300 kpl. Seuraavassa tämän kevään muutokset:

– Viestintäalan kirjatyöntekijät (1.2.2016 (0,4%))
– Lasikeraaminen teollisuus (1.1.2016 (0.09 €/h tai 15 €/kk kuitenkin vähintään 0,39%))
– TTES – Kunnallinen tuntipalkkainen henkilöstö (1.1.2016 http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/tuntipalkkaiset/palkkaus/Sivut/ttes-palkantarkistukset-1-1-2016.aspx)
– Energiateollisuuden toimihenkilöt (1.2.2016 (0,4%))
– Energiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt (1.2.2016 (0,4%))
– Pahvin- ja paperinjalostusala (1.1.2016 (0,10 €/h tai 17.33 €/kk))
– Kunnallinen tekninen henkilöstö (TS) (1.2.2016 http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2015/Sivut/13-15-ts.aspx)
– Huvi-, elämys- ja teemapuistot (1.2.2016 (16 €/kk tai 0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut (1.3.2016 (14.67 €/kk tai 0.09 €/h kuitenkin vähintään 0,39%))
– Elintarvikealat (1.2.2016 (16 €/kk tai vähintään 0,43%))
– Leipomot (1.2.2016 (16 €/kk tai vähintään 0,43%))
– Mekaaninen metsäteollisuus (1.12.2015 http://www.puuliitto.fi/files/6899/Tyomarkkinoiden_keskusjarjestot_sopivat_15.pdf)
– Tietotekniikan palvelualat (1.11.2015 http://www.ekonomit.fi/tipal-tes)
– Hiihtokeskusala (1.11.2015 (16 €/kk tai 0.10 €/h mutta kuitenkin vähintään 0,43%))
– Ohjelmapalveluala (1.11.2015 (16 €/kk tai 0.09 €/h mutta kuitenkin vähintään 0,43%))
– Kiinteistöpalvelualan työntekijät (1.12.2015 (18.67 €/kk tai 0.12 €/h mutta kuitenkin vähintään 0,5%))
– Sähköala: Energia – ICT – Verkostoala (1.2.2016 (0,4%))
– Kumiteollisuuden toimihenkilöt (1.2.2016 (13 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,36%))
– Kumiteollisuuden työntekijät (1.1.2016 (0.09 €/h tai 15 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,39%))
– Puusepänteollisuuden toimihenkilöt (1.8.2016 (8 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,22%))
– Maaseutuelinkeino (1.12.2015 (0.11 €/h tai 18.67 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,5%))
– Viestintäalan toimihenkilöt (1.2.2016 (0,4%))
– Tekstiili- ja vaatetusteollisuus (1.1.2016 (0.09 €/h tai 15 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,39%))
– Autonrengasala (1.1.2016 (0.10 €/h mutta kuitenkin vähintään 0,47%))
– Kemian perusteollisuus (1.1.2016 (0.09 €/h tai 15 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,39%))
– Muovi- ja kemiantuoteteollisuus (1.1.2016 (0.09 €/h tai 15 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,39%))
– Puutarha-ala (1.12.2015 (0.11 €/h tai 18.67 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,5%))
– Kenkä ja Nahkateollisuus (1.1.2016 (0.09 €/h tai 15 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,39%))
– Yksityinen Opetusala (1.2.2016 (16 €/kk tai vähintään 0,43%))
– Pelti- ja teollisuuseristysala (1.11.2015 (0.10 €/h tai 16 €/kk kuitenkin vähintään 0,43%))
– Tekstiilihuoltoala (1.1.2016 (0.10 €/h tai 16 €/kk))
– Jalometalliala (1.11.2015 (0.09 €/h tai 16 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,43%))
– Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala (1.1.2016 (0.09 €/h tai 15 €/kk mutta kuitenkin vähintään 0,39%))
– JHL työntekijät (1.2.2016 (16 €/kk kuitenkin vähintään 0.43%)).
– Rakennustuoteteollisuus (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Rakennusala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Asfalttiala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Maa- ja vesirakennusala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Maalausala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Talotekniikka-alan LVI-toimiala (1.3.2016 (0.10 €/h tai 17.30 €/kk kuitenkin vähintään 0,43%))
– Lattianpäällystysala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))
– Vedeneristysala (1.3.2016 (0.10 €/h kuitenkin vähintään 0,43%))

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Heinäkuun 2014 alussa astui voimaan uusi rakennusurakoita ja työntekijöitä koskeva tiedonantovelvollisuus. Muutoksen myötä erityisesti rakennusurakoitsijoiden on toimitettava aiempaa enemmän tietoja Verohallintoon. Myös rakennustyön tilaajille, kuten rakennuttajille mutta myös talonyhtiöille ja rajoitetusti kotitalouksille, on tullut uusia ilmoitusvelvollisuuksia.

Velvollisuuksien täyttäminen tunnollisesti alusta asti on tärkeää. Jos tiedonantovelvollinen ei toimita kaikkia vaadittuja tietoja tai toimittaa tiedot virheellisesti, voidaan määrätä enimmillään 15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Velvollisuuksien täyttämiseksi sekä tilaajien että urakoitsijoiden on kerättävä ja ilmoitettava aiempaa enemmän tietoa Verohallintoon. Tietojen käsittely aiheuttaa työtä ja kustannuksia, mutta sopivan ohjelmiston avulla vaikutukset voi minimoida.

Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Tiedonantovelvollisuus jakautuu kahteen osaan: urakkatietoihin ja työntekijätietoihin. Urakkatiedot on toimitettava kaikista arvonlisäverolain mukaisista rakentamispalveluista. Työntekijätiedot taas on annettava niin sanotulla yhteisellä rakennustyömaalla tehdystä työstä.

Rakennustyön tilaaja, yleensä rakennuttaja, on velvollinen toimittamaan rakennusurakkaa koskevat tiedot Verohallintoon. Tilatessaan rakennuspalveluita, joita taloyhtiöiden yleisimmät kunnostustyötkin ovat, myös taloyhtiö lasketaan rakennustyön tilaajaksi.

Työntekijätietojen toimittamisesta on vastuussa rakennustyömaan niin sanottu päätoteuttaja, eli joko rakennuttaja, rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai työmaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kotitalouksia, mutta vain silloin kun teetetään rakennusluvan alaisia töitä.

Mitä ilmoitusvelvollisuus käytännössä tarkoittaa?

Erityisesti työntekijätietojen kerääminen edellyttää huolellista kirjanpitoa. Päätoteuttajan on pidettävä luetteloa kaikista rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä, myös muista kuin omista työntekijöistään, ja toimitettava heistä kuukausittain tiedot Verohallintoon. Tiedot on toimitettava kaikista työmaalla työskentelevistä, myös niistä, jotka eivät tee varsinaista rakennustyötä (esim. siivoojat, vartijat, toimistotyöntekijät).

Luettelon on oltava ajantasainen ja helposti viranomaisten tarkastettavissa. Työmaalla työskentelevien henkilöiden on lisäksi pidettävä työmaalla kuvallista tunnistetta, johon on merkitty heidän veronumerorekisteriin merkitty veronumeronsa. Työmaalla toimivien aliurakoitsijoiden on toimitettava tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistään pääurakoitsijalle.

Automaattisella työajanseurantaratkaisullamme velvoitteiden täyttäminen ei vaadi juuri ollenkaan ylimääräistä työtä. Tarvittavat tiedot koostetaan järjestelmistä ja lähetetään Verohallintoon muutamalla napin painalluksella.

Lue lisää rakennusalan työajanseurantaratkaisusta ja tiedonantovelvollisuudesta.

Lue ohje konekielisen ilmoitusaineiston toimittamisesta verottajalle sähköisesti.

Tuntinetin uudistunut mobiilikirjaus

Tuntinetin uusi mobiilikäyttöliittymä on saatavilla kaikilla mobiilikäyttäjillä osoitteessa www.tuntinetti.fi/mobile. Mobiili työajanseuranta toimii kaikissa puhelimissa ja kaikilla selaimilla reaaliaikaisesti. Työajan voi aloittaa ja päättää painamalla Leimaa sisään ja Leimaa ulos. Toinen tapa on kirjoittaa kellonajat ja työkohde painamalla auki juuri se päivä, jolle kirjauksen haluaa tehdä. Mobiiliin saa kirjattua myös kaikki kululajit, kuten kilometrit ja päivärahat.

screenshot

 

Ota mobiilikirjaus käyttöön Tuntinetti-tililläsi Perusasetukset -> Tuntinetin maksulliset lisäominaisuudet kohdassa valitsemalla rasti kohtaan Mobiilikäyttöliittymä. Hinnoittelu 1 euro kuussa / työntekijä.

Webinaarit ja muita uutisia Tuntinetistä

Osallistu kuukausittaisiin Tuntinetin webinareihin, joulukuun webinaari to 17.12. klo 8.30

Tuntinetti on ottanut käyttöön kaikille käyttäjille tarkoitetut teemawebinarit. Ohjelmiston monipuolisuus antaa paljon valinnanvaraa yksityiskohtaisten asetusten tekemiseen, aina tuntikirjausnäkymän yksilökohtaisesta valinnasta henkilökohtaisiin tes-asetuksiin ja  räätälöityyn raportointiin. Näitä asioita käydään läpi 45 minuuttisissa webinareissa. Ilmoittaudu mukaan: https://tuntinetti.atlassian.net/wiki/display/UM/Ilmoittaudu+Tuntinetti+webinaariin

 

Parempaa yhteistyötä taloushallintoyritysten kanssa

Esimerkiksi Tuntinetti ja Talenom ovat tiivistäneet yhteistyötään syksyn kuluessa. Talenom Online laskutusliittymän avulla voi nyt viedä entistä vaivattomammin Tuntinetissä syntyvän laskutusaineiston avoimeksi laskuksi. Tuntinetin työajanseuranta ja tes-tulkinta yhdistettynä Talenom palkanlaskennan ammattitaitoon on oivallinen paketti tuntien keräämiseen ja palkkahallinnon hoitamiseen. Kysy lisää Tuntinetistä numerossa 09 6898 8221 ja Talenomista numerossa 0207 525 000.

Etsimme jatkuvasti myös muita taloushallinnon ammattilaisia kumppaneiksi ja kumppanuusohjelman jäseniksi. Olisiko oman tilitoimistonne kumppannudesta teille apua? Ota yhteyttä tai vinkkaa eteenpäin, numero on 09 6898 8221!

 

Kuukauden perusominaisuusvinkki – Näin lisäät kulukirjaukset päivän tuntikirjauksiin

Tuntinetin perusominaisuuksiin kuuluu kululajien seuraaminen päiväkirjausten yhteydessä. Pääkäyttäjä perustaa yritykselle tai yksikölle tarpeelliset kululajit ja määrää kuka niitä käyttää, minkä verran niistä työntekijälle maksetaan ja paljonko niistä laskutetaan asiakkaalta.

Uuden kululajin perustamiseen opastetaan uusituissa käyttöohjeissa: https://tuntinetti.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=1999191

Kun kululajit on perustettu, niin kululaji-ikkuna aukeaa aina, kun tuntikirjausta tehdään ja klikataan kenttään “Tehtyjen töiden kuvaus ja kulut”. Jos tuntikirjauksiin on käytössä Beta-kirjausnäkymä, niin kululaji-ikkuna aukeaa päivän Lisätiedot-kenttää klikattaessa.

Kuva: Kululajit voi nimetä, hinnoitella ja määritellä esivalituksi aina yrityksen tarpeen mukaan.

 

Mitä uutta Tuntinetissä?

Päivitämme työehtosopimuksia ja kehitämme Tuntinettiä jatkuvasti paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi ja tehokkuuden lisäämisen.

Uusimmat muutokset on tehty rekrytointiosioon ja verokorttien hallintaan.

Kulukirjaukset ovat myös kehittyneet: Kulujen kirjaaminen voidaan poistaa käytöstä yksittäiseltä työntekijältä Käyttäjät-välilehdellä. Tämän toiminnon voi aktivoida Käyttäjät-välilehdellä seuraavasti: Käyttäjät -> Käyttöliittymäasetukset -> Muita asetuksia ->Työntekijä ei voi itse muokata kulukirjauksiaan.

 

Viimeisimmät TES-muutokset on tehty seuraaviin työehtosopimuksiin:

 • Lisätty Vedeneristysalan TES
 • Päivitetty Puusepänteollisuuden TESsiä lisäämällä 22.8.2015 voimaan astuneet lisien korotukset. Päivitetty TESsin linkki ja voimassaolo
 • Päivitetty Lentoliikenteen palveluita koskeva TESsiä
 • Lisätty Huvi-, elämys- ja teemapuistojen TESit
 • Lisätty Hammaslaboratorioalaa koskeva TES
 • Lisätty Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalaa koskeva TES
 • Lisätty Jalometallialaa koskeva TES

 

Tutustu muutoksiin tarkemmin Perusasetukset-välilehdeltä -> Mitä uutta Tuntinetissä?
Rauhallista joulun odotusta!

Yleiskorotukset kesä-syksy 2015

 • AKT Terminaalitoimintaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.6.2015 (10€/kk)
 • Hammaslaboratorioalaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.4.2015 (0,4%).
 • Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.7.2015 (0,4%).
 • Lattian- ja seinänpäällystysala 1.6.2015 (0,4%)
 • Luottotieto- ja perintäala 1.8.2015 (0,4%)
 • Jalometallialaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.3.2015 (0,4%).
 • Vartiointiala (1.9.2015 (0,4%)).

 

Lisää yleiskorotuksia syksy 2014 – kevät 2015

Yleiskorotukset syksy 2014 – kevät 2015:

Palkankorotukset kevät-syksy 2014

Tarkistuslista:

 • AKT:n kuorma-autoala (1.3.2013 (0,22/h)),
 • AKT:n terminaalityöntekijät (1.3.2012 (37.40/kk)),
 • Apteekkien työntekijät (1.5.2012 ja 1.6.2013),
 • Asfalttiala (1.3.2012 ja 1.4.2013, 1.5.2014 (0,12€/h) ja 1.6.2015 (0,4%)),
 • Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta (1.3.2014 (0,13€/h tai 20€/kk) ja 1.3.2015 (0,4%)),
 • Autoliikennealojen toimihenkilöt (1.4.2014 ja 1.4.2015),
 • Autonrengasala (1.5.2014 (0,12 €/h)),
 • Autorengasala (1.4.2013),
 • Elintarvikeala (1.8.2014 (20€/kk tai 0,11€/h) ja 1.8.2015 (0,4%)),
 • Energiateollisuuden toimihenkilöt (1.6.2011, 1.9.2012 ja 1.10.2013),
 • Energiateollisuuden toimihenkilöt (1.6.2011, 1.9.2012 ja 1.10.2013),
 • Energiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt (1.9.2012 ja 1.10.2013),
 • Energiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt (1.9.2012 ja 1.10.2013),
 • Farmasia-ala ( 1.4.2014 ja 1.4.2015 (0,4%)),
 • Golf-ala (1.4.2014 (0,13€/h tai 20€/kk) ja 1.4.2015 (0,4%)),
 • Henkilökohtaiset avustajat (1.5.2012 (2,4%) ja 1.6.2013 (1,9%), 1.10.2014 (0,12 €/h) ja 1.10.2015 (0,4%)),
 • Henkilöstöpalveluala (1.9.2014 (20 €/kk tai 0.13 €/h) ja 1.9.2015 (0,4%)),
 • Hiihtokeskusala (1.1.2013 (1,7%) , 1.3.2014 (0,13€/h tai 20€/kk) ja 1.3.2015 (0,4%)),
 • Huolinta-alan toimihenkilöt (1.4.2014 (20€/kk) ja 1.4.2015 (0,4%)),
 • Huolinta-alan toimihenkiöt (1.11.2012),
 • ICT-alan toimihenkilöt (1.10.2012 ja 1.11.2013),
 • ICT-alan ylemmät toimihenkilöt (1.3.2014 (20€/kk) ja 1.3.2015 (0,4%))
 • ICT-alan ylemmät toimihenkilöt (1.3.2014 (20€/kk) ja 1.3.2015 (0,4%))”
 • JHL työntekijät (1.8.2014 (20€/kk) ja 1.8.2015 (0,4%)),
 • Kaupan ala (1.4.2012 (2,4%) ja 1.6.2013 (1,9%), 1.9.2014 (20 €/kk tai 0.13 €/h) ja 1.9.2015 (0,4%)),
 • Kaupan automiehet (1.4.2012 (2,4%) ja 1.5.21013 (1,9%)),
 • Kemian perusteollisuus (1.2.2012 ja 1.3.2013),
 • Kemian perusteollisuus (1.7.2014 (0,12€/h tai 20€/kk) ja 1.7.2015 (0,4%)),
 • Kenkä ja Nahkateollisuus (1.2.2012 ja 1.3.2013),
 • Kenkä ja Nahkateollisuus (1.7.2014 (0,12€/h tai 20€/kk) ja 1.7.2015 (0,4%)),
 • Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöt (1.4.2012 ja 1.5.2013, 1.9.2014 (20 €/kk) ja 1.9.2015 (0,4%)),
 • Kiinteistöpalvelualan työntekijät (1.4.2014 (0,12€/h tai 20€/kk), 1.4.2015 (0,4%)),
 • Kopio- ja tulostusala (1.5.2013),
 • Kumiteollisuuden toimihenkilöt (1.3.2012 ja 1.4.2013),
 • Kumiteollisuuden toimihenkilöt (1.8.2014 (20€/kk) ja 1.8.2015 (0,4%)),
 • Kumiteollisuuden työntekijät (1.2.2012 ja 1.3.2013),
 • Kumiteollisuuden työntekijät (1.7.2014 (0,12€/h tai 20€/kk) ja 1.7.2015 (0,4%)),
 • Kunnallinen tuntipalkkainen henkilöstö (1.1.2012, 1.2.2013, 1.7.2014 ja 1.7.2015),
 • Kuorma-autoala (1.6.2014 (0,12€/h) ja 1.6.2015 (0,05€/h)),
 • Kustannustoimittajat (1.3.2014 (20€/kk) ja 1.3.2015 (0,4%)),
 • KV (1.1.2012 (1,7%) ja 1.2.2013 (1,46%),
 • KV TES (1.7.2014 (20€/kk) ja 1.7.2015 (0,4%)),
 • Lasikeraaminen teollisuus (1.2.2012 ja 1.3.2013),
 • Lasikeraaminen teollisuus (1.7.2014 (0,12€/h)),
 • Lehdistö (1.6.2013 (0,7%) ja 1.2.2014),
 • Leipomot (1.4.2012, 1.10.2012, 1.4.2013 ja 1.10.2013, 1.8.2014 (20 €/kk tai 0,11 €/h) ja 1.8.2015 (0,4%)),
 • Lentoliikenteen palvelut (15.3.2014 (20€) ja 15.3.2015 (0,4%)),
 • Linja-autohenkilökunta (1.2.2012 (0,13€/h), 1.6.2014 (0,12€/h) ja 1.6.2015 (0,05€/h)),
 • LVI-toimiala (1.3.2012 (2,4%) ja 1.4.2013 (1,9%), 1.5.2014 (20 €/kk tai 0,12 €/h) ja 1.6.2015 (0,4%)),
 • Maa ja vesirakennusala (1.3.2012 (2,4%) ja 1.4.2013 (1,9%)),
 • Maa- ja vesirakennusala (1.5.2014 (0,12€/h)),
 • Maalausala (1.3.2012 (2,4%) ja 1.4.2013 (1,9%), 1.5.2014 (0,12€/h) ja 1.6.2015 (0,4%)),
 • Maaseutuelinkeino (1.3.2014 ja 1.3.2015),
 • Maaseutuelinkeino (1.6.2014 (0,12€/h tai 20€/kk) ja 1.6.2015 (0,4%)),
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut (1.9.2014 (20 €/kk tai 0.13 €/h) ja 1.9.2015 (0,4%)),
 • Meijerityöntekijät (1.4.2012 (2,22%), 1.8.2014 (20 €/kk tai 0,11 €/h) ja 1.8.2015 (0,4%)),
 • Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöt (1.9.2012 ja 1.10.2013),
 • Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöt (Yleiskorotukset 1.9.2012 ja 1.10.2013),
 • Mekaanisen metsäteollisuuden työntekijät (1.3.2012 ja 1.4.2013),
 • Mekaanisen metsäteollisuuden työntekijät (1.6.2014 (0,12€/h tai 20€/kk) ja 1.6.2015 (0,4%)),
 • Muovi ja kemiantuoteteollisuus (1.2.2012 ja 1.3.2013),
 • Muovi- ja kemiantuoteteollisuus (1.7.2014 (0,12 €/h tai 20 €/kk) ja 1.7.2015 (0,4%)),
 • Muuttopalveluala (1.9.2014 (20 €/kk tai 0,12 €/h) ja 1.9.2015 (0,4%)),
 • Ohjelmapalveluala (1.11.2011 (2,4%) ja 1.1.2013 (1,8%)),
 • Ohjelmapalveluala (1.3.2014 (20€/kk tai 0,12€/h) ja 1.3.2015 (0,4%)),
 • Palvelualan toimialaliiton toimihenkilöt (1.5.2012 ja 1.6.2013),
 • PTY (1.2.2012 ja 1.3.2013),
 • PTY TES (uudelta nimeltään Avaintyönantajat) (1.8.2014 (20€/kk) ja 1.8.2015 (0,28%)),
 • Puhelinpalvelut ja yhteyskeskukset (1.10.2014 (0,13€/h tai 20€/kk), 1.8.2015 (0,4%)),
 • Puusepänteollisuuden toimihenkilöt (1.9.2012 ja 1.10.2013),
 • Puusepänteollisuuden työntekijät (1.2.2013 ja 1.3.2014),
 • Puutarha-ala (1.3.2012 (0.23€/h tai 39.56€/kk tai 2,4%), 1.4.2013 (0,15€/h tai 25,80€/kk tai 1,6%), 1.6.2014 (0,12€/h tai 20€/kk) ja 1.6.2015 (0,4%)),
 • Rakennusalan (1.5.2014 (0,12 €/h) ja 1.6.2015 (0,4%)),
 • Rakennusalan toimihenkiöt (1.3.2012 ja 1.6.2013),
 • Rakennusalan työntekijät (1.3.2012 (2,4%) ja 1.4.2013 (1,9%)),
 • Rakennustuoteteollisuus (1.3.2012 (2,4%) ja 1.4.2013 (1,9%)),
 • Rakennustuoteteollisuus (1.5.2014 (0,12 €/h)),
 • Rautatieala (1.9.2014 (20 €/kk) ja 1.9.2015 (0,4%)),
 • Sosiaalialan järjestöt (1.2.2012 ja 1.3.2013),
 • Sosiaalialan järjestöt (1.7.2014 (20€/kk) ja 1.7.2015 (0,4%)),
 • Sunnittelu ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt (1.4.2014 ja 1.3.2015),
 • Sähköistysala (1.9.2012 (2,4%) ja 1.10.2013 (1,9%)),
 • Talotekniikka-alan toimihenkilöt (1.5.2012 ja 1.6.2013),
 • Taloushallinto (1.3.2014 (20€/kk?) ja 1.3.2015 (0,4%)),
 • TEHY Hammaslääkärit (1.1.2012 (2,4%), 1.2.2013 (1,9%), 1.6.2014 (20€) ja 1.6.2015 (0,4%)),
 • Tekstiili- ja vaatetusteollisuus (1.7.2014 (0,12€/h)).”
 • Tekstiilija vaatetusteollisuus (1.2.2012 ja 1.3.2013),
 • Terminaalitoiminta (1.6.2014 (20€/kk) ja 1.6.2015 (8,50€/kk)),
 • Terveyspalveluala (1.1.2012 ja 1.2.2013),
 • Terveyspalveluala (1.7.2014 (20€/kk) ja 1.7.2015 (0,4%)),
 • Tietotekniikan palveluala (1.3.2014 ja 1.3.2015),
 • Vartiointiala (1.4.2012 ja 1.9.2014),
 • Viestintäalan kirjastotyöntekijät (1.10.2012 ja 1.10.2013),
 • Viestintäalan toimihenkilöt (1.5.2012 (1,7%), 1.10.2012 ja 1.10.2013),
 • Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (1.10.2013),
 • Yksityinen opetusala (1.8.2014 ja 1.8.2015),
 • Yksityinen sosiaalipalveluala (1.2.2012 ja 1.3.2013),
 • Yksityinen sosiaalipalveluala (1.7.2014 (20€/kk) ja 1.7.2015 (0,4%)),

Lähdeviitteet:

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan

Tehokkaasti käytettynä Tuntinetistä voidaan saada kohdeyritykseen hyvä apuväline sekä sisäisen laskutuksen hinnoitteluun että tarvittaessa myös laajemmin työajankäytön kustannusten arviointiin.

Lue lisää: Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena