Archive for the ‘avainluvut’ Category

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan

Tehokkaasti käytettynä Tuntinetistä voidaan saada kohdeyritykseen hyvä apuväline sekä sisäisen laskutuksen hinnoitteluun että tarvittaessa myös laajemmin työajankäytön kustannusten arviointiin. Lue lisää: Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena

More »

Sosiaalivakuutusmaksut ja avainluvut 2013

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksu sekä sosiaaliturvamaksu. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä vapaaehtoisesti tapaturmavakuutuslain mukaan sekä liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Lue vuoden 2013 avainluvut Ilmarisen esitteestä.

More »