Archive for the ‘työnantajamaksut’ Category

Sosiaalivakuutusmaksut ja avainluvut 2013

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksu sekä sosiaaliturvamaksu. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä vapaaehtoisesti tapaturmavakuutuslain mukaan sekä liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Lue vuoden 2013 avainluvut Ilmarisen esitteestä.

More »