Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Yleiskorotukset kevät 2016

Tuntinetti pitää ajan tasalla kaikkia yleissitovia työehtosopimuksia, joita on eri työaikamuodot mukaan lukien tällä hetkellä listalla noin 300 kpl. Seuraavassa tämän kevään muutokset: – Viestintäalan kirjatyöntekijät (1.2.2016 (0,4%)) – Lasikeraaminen teollisuus (1.1.2016 (0.09 €/h tai 15 €/kk kuitenkin vähintään 0,39%)) – TTES – Kunnallinen tuntipalkkainen henkilöstö (1.1.2016 http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/tuntipalkkaiset/palkkaus/Sivut/ttes-palkantarkistukset-1-1-2016.aspx) – Energiateollisuuden toimihenkilöt (1.2.2016 (0,4%)) – Energiateollisuuden […]

More »

Tuntinetin uudistunut mobiilikirjaus

Tuntinetin uusi mobiilikäyttöliittymä on saatavilla kaikilla mobiilikäyttäjillä osoitteessa www.tuntinetti.fi/mobile. Mobiili työajanseuranta toimii kaikissa puhelimissa ja kaikilla selaimilla reaaliaikaisesti. Työajan voi aloittaa ja päättää painamalla Leimaa sisään ja Leimaa ulos. Toinen tapa on kirjoittaa kellonajat ja työkohde painamalla auki juuri se päivä, jolle kirjauksen haluaa tehdä. Mobiiliin saa kirjattua myös kaikki kululajit, kuten kilometrit ja päivärahat. […]

More »

Yleiskorotukset kesä-syksy 2015

AKT Terminaalitoimintaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.6.2015 (10€/kk) Hammaslaboratorioalaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.4.2015 (0,4%). Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.7.2015 (0,4%). Lattian- ja seinänpäällystysala 1.6.2015 (0,4%) Luottotieto- ja perintäala 1.8.2015 (0,4%) Jalometallialaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.3.2015 (0,4%). Vartiointiala (1.9.2015 (0,4%)).  

More »

Lisää yleiskorotuksia syksy 2014 – kevät 2015

Yleiskorotukset syksy 2014 – kevät 2015: Sähköistysala (1.2.2015 (20 €/kk tai 0,12 €/h) ja 1.2.2016 (0,4%)), Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (1.11.2014 (0,4%)), Bioteollisuus (1.8.2015 (20 €/kk tai 0,12 €/h) ja 1.8.2016 (0,4%)), Jalometalliala (1.3.2014 (20 €/kk tai 0,12 €/h) ja 1.3.2015 (0,4%)), Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala (1.7.2014 (20 €/kk tai 0,12 €/h) ja 1.7.2015 (0,4%)), Pahvin- […]

More »

Palkankorotukset syksy 2014

Hei! Tässä muutamia julkaistuja korotuksia syyskuulta: Henkilöstöpalveluala: 1.9.2014 (20 €/kk tai 0.13 €/h) Kiinteistöalan toimihenkilöt: 1.9.2014 (20 €/kk) Kopio- ja tulostusala: 1.9.2014 (20 €/kk tai 0,13 €/h) Kaupanala: 1.9.2014 (20 €/kk tai 0.13 €/h) Vartiointiala: 1.9.2014 (20€/kk) Muuttopalveluala: 1.9.2014 (20 €/kk tai 0,12 €/h) Rautatieala: 1.9.2014 (20 €/kk) Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt: 1.9.2014 (20 €/kk) Museoala: 1.9.2014 […]

More »

Palkankorotukset kevät-syksy 2014

Tarkistuslista: AKT:n kuorma-autoala (1.3.2013 (0,22/h)), AKT:n terminaalityöntekijät (1.3.2012 (37.40/kk)), Apteekkien työntekijät (1.5.2012 ja 1.6.2013), Asfalttiala (1.3.2012 ja 1.4.2013, 1.5.2014 (0,12€/h) ja 1.6.2015 (0,4%)), Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta (1.3.2014 (0,13€/h tai 20€/kk) ja 1.3.2015 (0,4%)), Autoliikennealojen toimihenkilöt (1.4.2014 ja 1.4.2015), Autonrengasala (1.5.2014 (0,12 €/h)), Autorengasala (1.4.2013), Elintarvikeala (1.8.2014 (20€/kk tai 0,11€/h) ja 1.8.2015 (0,4%)), Energiateollisuuden toimihenkilöt […]

More »

Säästöillä palkkahallintoon

Tuntinetti on pilvipalveluna tarjottava palkanlaskentaohjelmisto, joka tehostaa yritysten palkanlaskentarutiineja ja raportointia. Pilvipalveluna tarjottaessa vältetään palkkahallintojärjestelmille tyypilliset päivityshuolet. Ratkaisu on tietoturvallinen sekä ajasta ja paikasta riippumaton. Tuntinetti on suunniteltu yhdessä palkkahallinnon ammattilaisten kanssa, mikä tekee siitä tehokkaan ja tarkoin mietityn työkalun. Kun otat käyttöösi Tuntinetin, pääset minimoimaan manuaalisen työn määrän virtaviivaistamalla palkanlaskennan perusrutiinit. Tuntinetin työnkulut ja […]

More »

Mitä tarkoittaa palkanlaskennan automatisointi?

Palkanlaskenta muodostuu lukuisista eri toimenpiteistä, joista huolehtiminen on lain mukaan työnantajan velvollisuus. Nämä tehtävät voidaan automatisoida käyttämällä tietokoneohjelmistoa, joka keskittää kaikki palkanlaskennassa tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Kun tietoa ei tarvitse tallentaa järjestelmään moneen kertaan eikä siirrellä paikasta toiseen, palkanlaskijan tekemä manuaalinen työ sekä virheet vähenevät huomattavasti, mikä säästää aikaa ja rahaa. Palkanlaskentaohjelmisto voi olla joko […]

More »

Sosiaalivakuutusmaksut ja avainluvut 2012

Linkki Ilmariseen.

More »

Ilmoittaudu Palkkanetin koulutukseen

http://www.palkkanetti.fi/

More »