Tuntitohtori: Lääkkeitä ammattitautien hoitoon, kun vaivanasi on työajanseuranta, työehtosopimukset tai työvuorosuunnittelu.

Meillä on jo työajanseuranta, mihin tarvitsemme automaattista työehtosopimusten tulkintaa?

Viekö työajanseuranta, palkanlaskenta, laskutus tai työvuorosuunnittelu liikaa aikaa? Työvoimavaltaisilla aloilla yritysten hallinnollisista kuluista suurin osa muodostuu työajanseurannasta, palkanlaskennasta, laskutuksesta ja työvuorosuunnittelusta.

Automaattinen työehtosopimusten tulkinta on kehitetty tehostamaan ja yksinkertaistamaan yritysten hallinnollista työtä henkilöstöön liittyen. Automaattisen TES-tulkinnan hyödyt:

Jos käytätte jo sähköistä työajanseurantaa, automaattinen työehtosopimusten tulkinta tarjoaa teille seuraavat lisähyödyt:

 • automaattinen TES-tulkinta on liitettävissä kaikkiin olemassaoleviin työajanseurantaratkaisuihin
 • automaattinen TES-tulkinta laskee puolestanne työehto- ja laskutussopimukset ja siirtää tiedot sähköisesti palkanlaskentaan ja laskutukseen
 • työvuorosuunnittelijanne näkee reaaliaikaisesti suunniteltujen töiden kustannukset, vältytte kalliiden ylityötuntien teettämiseltä
 • automaattinen TES-tulkinta ehdottaa kuhunkin työvuoroon kustannustehokkaimman miehityksen
 • vastuun pallottelu esimiesten ja palkanlaskennan välillä loppuu.

Automaattinen TES-tulkinta säästää aikaa ja rahaa

Esimiehet joutuvat karhuamaan työntekijöiden tekemiä tunteja usein jälkikäteen, tehdyt ylityöt ja vuorolisät selvitetään ensin kovalla työllä käsin ja lähetetään lopuksi palkanlaskentaan, missä palkanlaskija kertaalleen tarkistaa ne ja kirjaa tulokset lopulta vielä kertaalleen palkanlaskentaan.

Mikäli projektien tehtyjä työtunteja laskutetaan edelleen asiakkaalta, joutuu laskuttaja vanhanmallisessa menettelyssä laatimaan laskut uudelleen samojen tietojen pohjalta käsin laskien. Vanhan mallisessa töiden suunnittelussa ei ole helppo huomioida työehtosopimuksia ennalta eikä tieto aikaisemmin kertyneistä ylitöistä ole suunnittelijoiden käytössä.

Automaattinen TES -tulkinta ja työtuntien kirjaaminen vähentävät sekä manuaalityötä että virheiden mahdollisuutta. Myös vastuun pallottelu esimiesten ja palkanlaskennan välillä loppuu, kun esimiesten kertaalleen tarkistamat ja hyväksymät TES -tulkitut tunnit siirtyvät sähköisesti suoraan palkanlaskentaan ja laskutukseen.

Automaattinen TES -tulkinta mahdollistaa myös sen, että työvuorosuunnittelijat näkevät suunniteltujen töiden kustannukset etukäteen reaaliaikaisesti. Liikojen ylitöiden teettäminen voidaan välttää ja ohjelma osaa ehdottaa kuhunkin työvuoroon tapauskohtaisesti edullisinta työntekijää.

Lue lisää:

Ota automaattinen TES-tulkinta ilmaiseen koekäyttöön alle minuutissa: http://www.tuntinetti.fi/tuntitesti

Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiinne.

Säästöillä palkkahallintoon

Tuntinetti on pilvipalveluna tarjottava palkanlaskentaohjelmisto, joka tehostaa yritysten palkanlaskentarutiineja ja raportointia.

Pilvipalveluna tarjottaessa vältetään palkkahallintojärjestelmille tyypilliset päivityshuolet. Ratkaisu on tietoturvallinen sekä ajasta ja paikasta riippumaton.

Tuntinetti on suunniteltu yhdessä palkkahallinnon ammattilaisten kanssa, mikä tekee siitä tehokkaan ja tarkoin mietityn työkalun.

Kun otat käyttöösi Tuntinetin, pääset minimoimaan manuaalisen työn määrän virtaviivaistamalla palkanlaskennan perusrutiinit. Tuntinetin työnkulut ja automaattinen laskenta tarjoavat asiantuntijoille mahdollisuuden nähdä metsä puilta ja keskittyä olennaiseen.

Asiakasyritys säästää jopa 80 % palkanlaskentaan hupenevasta työajastaan käsittelemällä palkat Tuntinetissä.

Mitä tarkoittaa palkanlaskennan automatisointi?

Palkanlaskenta muodostuu lukuisista eri toimenpiteistä, joista huolehtiminen on lain mukaan työnantajan velvollisuus. Nämä tehtävät voidaan automatisoida käyttämällä tietokoneohjelmistoa, joka keskittää kaikki palkanlaskennassa tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Kun tietoa ei tarvitse tallentaa järjestelmään moneen kertaan eikä siirrellä paikasta toiseen, palkanlaskijan tekemä manuaalinen työ sekä virheet vähenevät huomattavasti, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Palkanlaskentaohjelmisto voi olla joko tietokoneelle kovalevylle asennettava tai selainpohjainen, internetissä käytettävä pilvipalvelu, jonka käyttöönotto ei vaadi asennuksia ja jonka ylläpidosta käyttäjän ei tarvitse huolehtia.

Lue lisää: http://fi.wikipedia.org/wiki/Palkanlaskennan_automatisointi

Sosiaalivakuutusmaksut ja avainluvut 2013

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksu sekä sosiaaliturvamaksu. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä vapaaehtoisesti tapaturmavakuutuslain mukaan sekä liittyä yrittäjien työttömyyskassaan.

Lue vuoden 2013 avainluvut Ilmarisen esitteestä.

Tehokkaan palkanlaskennan tarkistuslista

Checklist

 1. Siirtyvätkö tunnit työajanseurantajärjestelmästäsi suoraan palkanmaksuun?
 2. Huomioiko palkanlaskentaohjelmistosi työehtosopimukset?
 3. Sujuuko matka- ja kululaskululaskujen seuraaminen vaivatta ja läpinäkyvästi?
 4. Saatko kaikki palkanlaskentaan liittyvät tulosteet nopeasti ja helposti?
 5. Onnistuuko kuukausi, urakka- ja tuntipalkkojen laskeminen?
 6. Siirtyvätkö työvuorosuunnitelmasi tiedot suoraan kirjanpitoon ja laskutukseen?
 7. Kuluuko palkanlaskentaan kuukausittain runsaasti työtunteja?

Sairausajan palkka työtapaturmatapauksissa

Kuinka työntekijälle maksetaan sairausajan palkka kun kyseessä on työtapaturma? Maksetaanko tapaturmasta lainkaan palkkaa / vaikuttaako palkan suuruus maksettavaan määrään vai TES mukaan? Maksaako vakuutusyhtiö työnantajalle korvauksen vai suoraan työntekijälle?

Lisää »

Helsingin Parhaat Ruoka-Ravintolat

Juu, no menisihän sen ilman tavuviivaa ja pienelläkin …

Itsepalveluajanvarauksen kysyntä kasvaa

Vanhusten, lasten ja sairaiden hoito on jatkuvasti kasvava ala, jonka osaajia tarvitaan yhä enemmän. Omaiset haluavat varmistaa, että rakkaat perheenjäsenet saavat asianmukaista hoitoa ja huolenpitoa ensisijaisesti kotonaan. Ammattitaitoiset hoitajat avustavat vanhuksia ja sairaita monenlaisissa arjen askareissa tai suorittavat sairaanhoitajan tehtäviä.

Lisää »