Tuntitohtori: Lääkkeitä ammattitautien hoitoon, kun vaivanasi on työajanseuranta, työehtosopimukset tai työvuorosuunnittelu.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Heinäkuun 2014 alussa astui voimaan uusi rakennusurakoita ja työntekijöitä koskeva tiedonantovelvollisuus. Muutoksen myötä erityisesti rakennusurakoitsijoiden on toimitettava aiempaa enemmän tietoja Verohallintoon. Myös rakennustyön tilaajille, kuten rakennuttajille mutta myös talonyhtiöille ja rajoitetusti kotitalouksille, on tullut uusia ilmoitusvelvollisuuksia.

Velvollisuuksien täyttäminen tunnollisesti alusta asti on tärkeää. Jos tiedonantovelvollinen ei toimita kaikkia vaadittuja tietoja tai toimittaa tiedot virheellisesti, voidaan määrätä enimmillään 15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Velvollisuuksien täyttämiseksi sekä tilaajien että urakoitsijoiden on kerättävä ja ilmoitettava aiempaa enemmän tietoa Verohallintoon. Tietojen käsittely aiheuttaa työtä ja kustannuksia, mutta sopivan ohjelmiston avulla vaikutukset voi minimoida.

Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Tiedonantovelvollisuus jakautuu kahteen osaan: urakkatietoihin ja työntekijätietoihin. Urakkatiedot on toimitettava kaikista arvonlisäverolain mukaisista rakentamispalveluista. Työntekijätiedot taas on annettava niin sanotulla yhteisellä rakennustyömaalla tehdystä työstä.

Rakennustyön tilaaja, yleensä rakennuttaja, on velvollinen toimittamaan rakennusurakkaa koskevat tiedot Verohallintoon. Tilatessaan rakennuspalveluita, joita taloyhtiöiden yleisimmät kunnostustyötkin ovat, myös taloyhtiö lasketaan rakennustyön tilaajaksi.

Työntekijätietojen toimittamisesta on vastuussa rakennustyömaan niin sanottu päätoteuttaja, eli joko rakennuttaja, rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai työmaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kotitalouksia, mutta vain silloin kun teetetään rakennusluvan alaisia töitä.

Mitä ilmoitusvelvollisuus käytännössä tarkoittaa?

Erityisesti työntekijätietojen kerääminen edellyttää huolellista kirjanpitoa. Päätoteuttajan on pidettävä luetteloa kaikista rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä, myös muista kuin omista työntekijöistään, ja toimitettava heistä kuukausittain tiedot Verohallintoon. Tiedot on toimitettava kaikista työmaalla työskentelevistä, myös niistä, jotka eivät tee varsinaista rakennustyötä (esim. siivoojat, vartijat, toimistotyöntekijät).

Luettelon on oltava ajantasainen ja helposti viranomaisten tarkastettavissa. Työmaalla työskentelevien henkilöiden on lisäksi pidettävä työmaalla kuvallista tunnistetta, johon on merkitty heidän veronumerorekisteriin merkitty veronumeronsa. Työmaalla toimivien aliurakoitsijoiden on toimitettava tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistään pääurakoitsijalle.

Automaattisella työajanseurantaratkaisullamme velvoitteiden täyttäminen ei vaadi juuri ollenkaan ylimääräistä työtä. Tarvittavat tiedot koostetaan järjestelmistä ja lähetetään Verohallintoon muutamalla napin painalluksella.

Lue lisää rakennusalan työajanseurantaratkaisusta ja tiedonantovelvollisuudesta.

Lue ohje konekielisen ilmoitusaineiston toimittamisesta verottajalle sähköisesti.