Author Archive

Kevään 2016 lopun yleiskorotukset

Tuntinetin uusi Helper-sovellus lisää järjestystä ja selkeyttä liikkuvan työn ohjauksessa ja seurannassa Tuntinetti-alustalla toimiva Helper-sovellus on uusi toiminnanohjausratkaisu liikkuvaa, työvuorotettua työtä tekevien henkilöiden työajan seurantaan ja ohjeistukseen. Sovellus sai hyvän vastaanoton Visma-asiakaspäivässä toukokuussa. Lue lisää osoitteesta www.helper.fi kuinka Tuntinetin liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä Helper mobile soveltuu useille eri toimialoille. Kevään 2016 lopun yleiskorotukset – Rakennustuoteteollisuus (1.3.2016 […]

More »

Yleiskorotukset kevät 2016

Tuntinetti pitää ajan tasalla kaikkia yleissitovia työehtosopimuksia, joita on eri työaikamuodot mukaan lukien tällä hetkellä listalla noin 300 kpl. Seuraavassa tämän kevään muutokset: – Viestintäalan kirjatyöntekijät (1.2.2016 (0,4%)) – Lasikeraaminen teollisuus (1.1.2016 (0.09 €/h tai 15 €/kk kuitenkin vähintään 0,39%)) – TTES – Kunnallinen tuntipalkkainen henkilöstö (1.1.2016 http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/tuntipalkkaiset/palkkaus/Sivut/ttes-palkantarkistukset-1-1-2016.aspx) – Energiateollisuuden toimihenkilöt (1.2.2016 (0,4%)) – Energiateollisuuden […]

More »

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Heinäkuun 2014 alussa astui voimaan uusi rakennusurakoita ja työntekijöitä koskeva tiedonantovelvollisuus. Muutoksen myötä erityisesti rakennusurakoitsijoiden on toimitettava aiempaa enemmän tietoja Verohallintoon. Myös rakennustyön tilaajille, kuten rakennuttajille mutta myös talonyhtiöille ja rajoitetusti kotitalouksille, on tullut uusia ilmoitusvelvollisuuksia. Velvollisuuksien täyttäminen tunnollisesti alusta asti on tärkeää. Jos tiedonantovelvollinen ei toimita kaikkia vaadittuja tietoja tai toimittaa tiedot virheellisesti, voidaan […]

More »

Tuntinetin uudistunut mobiilikirjaus

Tuntinetin uusi mobiilikäyttöliittymä on saatavilla kaikilla mobiilikäyttäjillä osoitteessa www.tuntinetti.fi/mobile. Mobiili työajanseuranta toimii kaikissa puhelimissa ja kaikilla selaimilla reaaliaikaisesti. Työajan voi aloittaa ja päättää painamalla Leimaa sisään ja Leimaa ulos. Toinen tapa on kirjoittaa kellonajat ja työkohde painamalla auki juuri se päivä, jolle kirjauksen haluaa tehdä. Mobiiliin saa kirjattua myös kaikki kululajit, kuten kilometrit ja päivärahat. […]

More »

Webinaarit ja muita uutisia Tuntinetistä

Osallistu kuukausittaisiin Tuntinetin webinareihin, joulukuun webinaari to 17.12. klo 8.30 Tuntinetti on ottanut käyttöön kaikille käyttäjille tarkoitetut teemawebinarit. Ohjelmiston monipuolisuus antaa paljon valinnanvaraa yksityiskohtaisten asetusten tekemiseen, aina tuntikirjausnäkymän yksilökohtaisesta valinnasta henkilökohtaisiin tes-asetuksiin ja  räätälöityyn raportointiin. Näitä asioita käydään läpi 45 minuuttisissa webinareissa. Ilmoittaudu mukaan: https://tuntinetti.atlassian.net/wiki/display/UM/Ilmoittaudu+Tuntinetti+webinaariin   Parempaa yhteistyötä taloushallintoyritysten kanssa Esimerkiksi Tuntinetti ja Talenom ovat […]

More »

Yleiskorotukset kesä-syksy 2015

AKT Terminaalitoimintaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.6.2015 (10€/kk) Hammaslaboratorioalaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.4.2015 (0,4%). Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.7.2015 (0,4%). Lattian- ja seinänpäällystysala 1.6.2015 (0,4%) Luottotieto- ja perintäala 1.8.2015 (0,4%) Jalometallialaa koskeva TES. Yleiskorotukset: 1.3.2015 (0,4%). Vartiointiala (1.9.2015 (0,4%)).  

More »

Lisää yleiskorotuksia syksy 2014 – kevät 2015

Yleiskorotukset syksy 2014 – kevät 2015: Sähköistysala (1.2.2015 (20 €/kk tai 0,12 €/h) ja 1.2.2016 (0,4%)), Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (1.11.2014 (0,4%)), Bioteollisuus (1.8.2015 (20 €/kk tai 0,12 €/h) ja 1.8.2016 (0,4%)), Jalometalliala (1.3.2014 (20 €/kk tai 0,12 €/h) ja 1.3.2015 (0,4%)), Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala (1.7.2014 (20 €/kk tai 0,12 €/h) ja 1.7.2015 (0,4%)), Pahvin- […]

More »

Palkankorotukset syksy 2014

Hei! Tässä muutamia julkaistuja korotuksia syyskuulta: Henkilöstöpalveluala: 1.9.2014 (20 €/kk tai 0.13 €/h) Kiinteistöalan toimihenkilöt: 1.9.2014 (20 €/kk) Kopio- ja tulostusala: 1.9.2014 (20 €/kk tai 0,13 €/h) Kaupanala: 1.9.2014 (20 €/kk tai 0.13 €/h) Vartiointiala: 1.9.2014 (20€/kk) Muuttopalveluala: 1.9.2014 (20 €/kk tai 0,12 €/h) Rautatieala: 1.9.2014 (20 €/kk) Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt: 1.9.2014 (20 €/kk) Museoala: 1.9.2014 […]

More »

Palkankorotukset kevät-syksy 2014

Tarkistuslista: AKT:n kuorma-autoala (1.3.2013 (0,22/h)), AKT:n terminaalityöntekijät (1.3.2012 (37.40/kk)), Apteekkien työntekijät (1.5.2012 ja 1.6.2013), Asfalttiala (1.3.2012 ja 1.4.2013, 1.5.2014 (0,12€/h) ja 1.6.2015 (0,4%)), Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta (1.3.2014 (0,13€/h tai 20€/kk) ja 1.3.2015 (0,4%)), Autoliikennealojen toimihenkilöt (1.4.2014 ja 1.4.2015), Autonrengasala (1.5.2014 (0,12 €/h)), Autorengasala (1.4.2013), Elintarvikeala (1.8.2014 (20€/kk tai 0,11€/h) ja 1.8.2015 (0,4%)), Energiateollisuuden toimihenkilöt […]

More »

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan

Tehokkaasti käytettynä Tuntinetistä voidaan saada kohdeyritykseen hyvä apuväline sekä sisäisen laskutuksen hinnoitteluun että tarvittaessa myös laajemmin työajankäytön kustannusten arviointiin. Lue lisää: Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena

More »